Legenda Putri Ayu Limbasari

20
747
ketoprak pembayun

Aku arep cerita sejarah putri Ayu Limbasari…
Ceritane kaya kiye..

blank
Lakon Limbasari
Neng daerah Karesidenan Banyumas sebelah lor, yakuwe Purbalingga. Ana legenda Putri ayu limbasari asale sekang desa limbasari,ceritane jaman gemiyen neng daerah kue ana wit – witan ,ya kue wit Klemba wujude wit kue cilik anane neng duwur lan nempel maring wit gede.lan buaeh rasane legi .makane akeh wong sing mangan buah kue dadi krasa legi anger mangan panganan liane juga legi rasa llegine buah klemba.dadine daerah kue di jenengi desa Limbasari paduan antarane buah Klemba lan sari.
Neng desa limbasari ana keluarga cilik sing dueni keturunan Raden,keluarga kue due anak wadon sing Ayu Rupane lan dueni sedulur lanang angkat.bocah wadon kue di jenengi Sari.

Seliane ayu Sari nduweni kepribadian sing mulia.

Kerjaane Sari saben dina dadi petani dadine kehidupane sederhana banget,lan kabar Sari wonge ayu nyebar tekan ngendi – ngendi dadine akeh wong nom – nom sing krungu lan teka nglamar Sari.Krungu sari akeh sing nglamar,sedulur lanang angkat dadi cemburu lan jengkel.saking jengkele dulur lanang angkat sari ,sari di kon aja nemoni wong sing arep nglamar sari.

Sikape sedulur lanang angkate sari nggawe bingung sari lan akeh pitakonan ,apa sing di karepna sedulur lanang angkat sari maring sari,ben dina akeh perubahan sikape sedulur lanang sari maring Sari ana rasa tresna critane ,lah akhire si sari tambah penasaran maring dulur lanang kue apamaning pas ana wong sing nglamar sari deweke kesel lan jengkele keliwatan,akhire si sari sue – sue ngerti nek dulur lanang angkate deweke seneng karo sari.

Pas rama biyunge sari ora ning ngumah ceritane sedulur lanange sari ngomong lan ngetokna isi atine sing mbarang gemiyen di pendem, yakuwe rasa demen utawa tresna maring sari.Krungu kaya kue,Sari langsung raine abang ireng lan pucet.

Apamaning sedulurlanange ngancem angger sari nampa lamaran sekang wong lia jere sari arep di pateni.langsung sari mlayu maring kamar njur nangis nggembor – ngembor karo mikir apa ya arep nampa lamaran sekang wong lanang sing wis di anggep adi lanange dhewek.
Pas dina liane esuk – esuk sari nyeluk Rama Biyunge sing lagi ning mburi umah,kebeneran dulur lanange pas ora ning ngumahterus sari cerita karo Rama Biyunge masalah sedulur lanang mau seneng karo sari lan jere arep ngancam mateni sari angger ora gelem nampa lamarane dulur lanang mau.
Mangkane sari njaluk tulung karo wongtuane kon mateni sari ,sari nglakoni kaya kue karena ora gelem nglarani ati adine maumergane ora nerima cintane adine.karuan wong tuane sari kaget.
Bar krungu kaya kue wong tuane sari setuju karo penjaluke sari,karo atine melas lan ora tega karo sari wongtuane sari mau ngubur sari urip – urip.sari ngomong karo wong tuane “ angger benang sing neng duwur esih gerak – gerak kue berarti aku esih urip sebalike angger benang sing neng duwur wis ora gerak berarti aku mati “ kue omongane sari.ngrungokna omongane sari Rama Biyunge sari langsung nangis lan sedih.
Wis pirang dina ora ketemu sari sedulur lanange sari panic lan bingung,mbatine ngomong apa sari lunga ninggalna umah karo penasaran adi lanange sari takon karo wong tuane sari.adi lanange sari ndesek takon lan maksa karo wong tuane sari yen sebenere sari maring ngendi.
Ahire wongtuane sari cerita kedadian mau masalah sari pas adine sari ora ning ngumah,ahire adine sari merasa bersalah atas kedadian mau .
Kaya kue cerita gadis ayu sing rela korban deweke demi wong lia,lan kuburane sari siki esih ana ning desa limbasari lan terjaga kantti apik.
Makane nganti siki akeh gadis limbasari sing ayu – ayu kanggo bukti nek ana ceritane PUTRI AYU LIMBASARI.
Matur nuwun
Teguh Suprianto

20 KOMENTAR

 1. Crita sing de tulis neng rika kue crita ngarang nganggo karepe dewek, crita kiye nek ora salah crita sekang Kang Teguh Sikadut. Coba nggolet crita sing bener (Narasumber) sing kena depercaya. Crita Putri Ayu Limbasari kue ana hubungange karo Siregol Sing Manggon Neng Tlahab Kidul, Adipati Penisihan, Adipati Rajawana, dll sing tergabung dalam crita Bupati Rujak Beling

 2. @Anonim,maturnuwun masukane,monggo mbok due refrensi sing nggo nglengkapi cerita kiye tek tunggu artikele.Sapa baen sing due cerita sing bener,lengkap lan ana dasar ceritane,inyong sing dadi admin,siap mostingna kelengkapan lan kebenaran cerita kiye

 3. nek aku duwe wektu akeh aku tek crita ya, sebab aku krungu crita iki terakhir kira2 tahun 1982 saka ramaku. wektu jaman semono ramaku aweh wewaler ywn arep crita iki seapike kudu lengkap lan aja de critakna nek dong wayah wengi. sebab nek melanggar mesti ana bilaine.

  wektu iku aku wis smp kelas 2 lan aku wektu wektu semono ora percaya (tahayul). akhire aku meksa ramaku supaya crita wayah wengi sebab kepengin mbuktikna kebeneran pantangan mau.

  Bener bae crita ping 3 wektu wayah wengi ya bener bae ana kewan sing teka yakue wujude ula welang, sebab aku langsung de seng ngontrol sekitar umah.

  crita sing pertama ula welang iki neng ngarep lawang, crita sing ke loro neng samping umah. la nek crita sing kaping 3 kebenaran wektu semono sepupuku (Wis pada tamat SMA) sing wektu jaman semono juga ora percaya langsung diseng meng sekitar lokasi kejadian antara perang tandinge Wlingi Kusuma karo para Bupati (jam 2 mbengi). nganti speprene wis ora ana sing pada wani maning ngrungokna critane Putri Ayu Limbasi. sebab ora baen2 yakue ula sing gedene ora lumrah

  aku siki urung wani crita maning, merga wektuku ya mung mbengi. Sebab crita iki bentuk tindakan pengecut para bupati sing awale perang tanding antarane Wlingi Kusuma (putune kyai Gandi Wesi saka Mataram) kanggo wakile putri ayu limbasari (siti rubiah) nglawan 4 bupati sing memperebutkan siti rubiah.

  awale siti rubiah iki bingung sebab kanggo rebutan para bupati, kebingungane siti rubiah sebab para bupati iki para muride kyai gandi wesi yakuwe kakine wlingi kusuma lan siti rubiah. makane akhire wlingi kusuma (kakange siti rubiah) aweh jalan keluar ya kue perang tanding, sapa sing bisa ngalahaken wlingi kusuma ya sing bisa mbojo siti rubiah. tapine para bupati ora ana siji pun sing bisa ngalahaken wlingi kusuma. akhiri wlingi kusuma dikroyok lan awake dipotong-potong mulai endas, gembung, sikil, dan kelamine sing masing-masing digawa para bupati lan dipendem neng daerah kekuasaane. endas neng siregol, sikil seng lemah jejekan (daerah lumpang), kelamin neng beji, gembung/weteng neng penisihan.

  semene disit, jane dawa banget critane demulai saka mataram dalam rangka penyebaran islam neng pegunungan kendeng bagian barat

  kapan-kapan nek wektuku akeh tek tulis sing lengkap. sebab kerjaanku akeh. kerjaku siki neng perencenaan (jalan, jembatan, gedung, dll)

 4. Maturnuwun banget kanggo sedulur Anonim sing wis nglengkapi cerita legenda putri ayu limbasari.Cerita lengkape kelanjutan legenda kiye,nek bisa de kirimna baen meng emaile admin blog kiye supayane bisa diposting lan cerita kiye bisa nggo nambahi pengetahuan sejarah utawane legenda kiye kanggo para sedulur kabeh,utamane wong enom sing rata-rata urung ngerti legenda kiye.Salam paseduluran…

 5. mohon maaf nama putri ayu limbasari bukan siti rubiah akan tetapi "dyah wasiati" yang pada akhirnya melakukan tapa ngluwat selama 7 hari dan pada akhirnya meninggal dunia setelah hari ke 7

 6. crita sing tek tulis neng aku mirip karo skripsine mahasiswa undip jurusan sastra indonesia fakultas sastra sing arane "Rose Kusumaning Ratri", coba goleten bae skripsi iki neng undip

 7. PUTRI AYU LIMBASARI

  Ing jaman menika wonten sawijining desa ingkang dijeegi desa “NIMBASARI”. Ing desa Nimbasari wonten sawijinig padepokan ingkang dipimpin dating Syeh Gandiwasi. Gandiwasi duweni bojo ingkang name Nyi Gandiwasi. Tresno Menika anggawe putra ingkang name Ktut Wlingi. Ketut Wlingi nduweni bojo ingkang nami Siti Rumbiyah. Lajeng sajodo menika diparingi putra ingkang bagus lan putri ingkang ayu, ingkang diparingi nami Wlingi Kusuma lan Diah Wasiati.

  Ing sawijining dinten para pendiri padepokan Nimbasari ngrembug rencana pembangunan irigasi kanggo tetanen lan nyukupi banyu bersih kanggo warga padepokan. Banjur enten pinemu saking Ktut Wlingi yaiku ngajak kabeh warga sing sehat lanang wadon, tua enom bareng-bareng nyambut gawe gugur gunung supados enggale rampung. Kacaritos wekdal mbangun irigasi menika Patrawangsa tiba marang kedung lan paloya lan kanggo pepemut mbesuk nek ana rejaning jaman panggonan kene di arani “Patrawisa” lan saluran iki uga diparingi tetember “Kali Wlingi”.

  Sauwise irigasi dadi padepokan Nimbasari sangsaya maju, akeh para murid sing padha teka nimba ilmu ana ing Nimbasari. Lajeng sawijining dinten menika Gandiwasi nyuwun pamit arep bakal nerusake kewajibane nyiarake agama islam ing tlatah Mataram lan pimpinan padepokan diserahake marang Ktut Wlingi.

  Pirang taun wis kaliwat, banjur Dyah Wasiati gedhe dadi prawan ingkang ayune langka sing nandingi. Banjur akeh para bupati sing saperlu nglamar Dyah Wasiati dadi Garwane para bupati. Bupati menika saking Pinisihan, Beji, Sawangan, lan Bandingan. Sauwise kui Ktut Wlingi mikir kepriwe ana 4 bupati anduweni sedya nglamar anake yaiku Dyah Wasiati. Umpamane nampa salah sijine bupati mesti sing 3 bakal kuciwa, umpamane ditolak kepriwe. Banjur Wlingi Kusuma nduweni pinemu yen nentukaken sinten ingkang dados sisihanipun Dyah Wasiati, yaiku nganggo cara diwontenaken sayembara,sing menang perang tanding saged dados sisihanipun Dyah Wasiati. Dyah Wasiati satuju anggone pinemu kangmas Wlingi Kusuma. Para bupati uga satuju, banjur disediaken panggonan lan aturan supaya ora keleru.

 8. Para bupati maju siji-siji perang tanding mungsuh Wlingi Kusuma. Nanging kabeh para bupati kalah. Para bupati mboten ikhlas menawa kekalahane, banjur nyuwun wektu sawetara kanggo ngimpun kekuatan lan strategi ben bisa ngalahake Wlingi Kusuma. Patemon menika dientenaken ing desa Penisihan, lan anduweni kesepakatan kanggo curang, ngroyok Wlingi Kusuma. Esuk dinten para bupati balik maning marang papan panggonan kanggo sayembara. Sadurunge Wlingi Kusuma siap tanding, kalima bupati maju nyerang lan mbinasaaken Wlingi Kusuma, banjur terus dimutilasi. Saben bupati njupuk tugelan awake Wlingi Kusuma kasebut ing daerah piambak-piambak. Amargi para bupati-bupati menika wedi yen tugelan awak menika nyambung lan urip maning.
  • Bupati Beji nggawa kemaluan Wlingi Kusuma lan dikubur ing pinggir kali laban, anggon menika diwenehi nami Candi Sikontol
  • Bupati Bandingan nggawa sikil Wlingi Kusuma lan ngubur ing daerah Bukit sadurunge desa Bandingan
  • Bupati Pinisihan nggawa gembung utawa awak, lan dikubur ing ngisor Bukit Beser, saiki kasebut Palumbungan
  • Bupati Sawangan nggawa sirahe Wlingi Kusuma, lan ngubur ing daerah Tlahab Kidul, saiki kasebut Candi Siregol
  Kaluarga Ktut Wlingi saweg tetangis, amargi Wlingi Kusuma dipateni karo cara mutilasi. Para bupati balik marang padepokan Nimbasari arep njalok keputusan sapa sing dadi kakunge Dyah Wasiati amargi wong siji ora bisa dibagi 4. Banjur Dyah Wasiati anduweni pinemu yaiku badhe anggadhani panyuwunan dhumateng para bupati yaiku kanthi tapa mendem 7 dinten 7 dalu, Dyah Wasiati nyuwun kuburane mangke dipun paringi bambu kangge napas lan diparingi benang kangge tetenger menawi mangke benang katarik saking nginggil awrat punika tanda menawi ingkan Dyah Wasiati dereng pikantuk pituduh saking Gusti Allah,lan menawi benang katarik kraos enten menika pratela menawi ingkang Dyah Wasiati sampun pikantuk pituduh utawa wangsit saking Allah lan Dyah Wasiati nyuwun enggal dipun duduk kubur Dyah Wasiati.

  Banjur Dyah Wasiati badhe milih sinten ingkang dados jodo. Ktut Wlingi lan Siti Rumbyah satuju lan para bupati uga satuju, banjur para bupati anggawe luwang kangge semedi Dyah Wasiati. Sauwise luwang dadi, banjur Dyah Wasiati mlebu ing luwang utawa kubur. Banjur para bupati lan wong tuane Dyah Wasiati nunggu ing saubenge luwang.

  Pitung dinten sauwise kue, sauwise yakin menawi Dyah Wasiati wis oleh wangsit, mula kuburane dibukak. Nanging kagete para bupati lang wong tuane Dyah Wasiati ndeleng kedadean menika, amargi Dyah Wasiati sampun seda. Para bupati nangis lang nyuwun ngapura marang wong tuane Dyah Wasiati, banjur Ktut Wlingi ngomong “yen ana wong wadon sing ayu lan anduweni rambut dhawa lurus uripe ora bakal suwe”.

 9. Sepisan maning maturnuwun banget kanggo Sedulur Anonim sing wis gelem nglengkapi kebenaran legenda putri ayu limbasari kiye.Atas nama pribadi inyong sing dadi admin blog kiye ngapurane baen sebab cerita sing wis tek posting ning blog kiye akeh salahe.

 10. Terima kasih buat cerita nya, saya sangat tertarik mengenai putri ayu limbasari,dan kebetulan istri saya wong limbasari tepatnya di desa arjosari

 11. sebenere ana beberapa versi…sing kuwe nek bisa ditelusuri kebenerane…nek bisa ana tulisan atau kitab sejarah tinggalan jaman gemiyen…tapi nggolete kayane angel…
  mungkin nang Kabupaten ana Perpustakaan sing bisa memperjelas cerita kiye…nek bisa karo bukti2 sejarah…berupa candi, kitab2 sejarah, dll…

  Hart

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here