Cerita Rakyat : Watu NAGA SUI

0
367
blank
blank
Kiye mung sekedar Cerita Rakyat tentang Watu NAGA SUI sing wis kodang kewantar wantar watu asli sekang Kali Klawing Purbalingga.
Nalika jaman semono Dewa aweh wangsit kanggo Pandawa lan Kurawa, wangsite Dewa “Nek kepengin Negarane pada makmur, gawea bengawan utawa kali sing bisa ngliwati negarane lan tembus maring segara kidul”.
Banjur Pandawa lan Kurawa balapan gawe bengawan/kali sing bisa temuju maring Segara utawa lautan sing ana nang pesisir kidule tanah Jawa. Pendita Drona sebagai gurune Pandawa lan Kurawa nduweni keyakinan lan bersumpah maring Kurawa bakale sing menang gawe Bengan, amarga Kurawa duwe pasukan sing cacahe akeh ora lumrah.

Sumpaeh Drona maring Kurawa “Kurawa bakale menang gawe bengawan ngalahana Pandawa, nek Kurawa ngasi kalah, aku(Drona) siap ditugel/dipotong gulune uga siap disunati maning alias dipotong Kelamine.

Banjur Kurawa gawe Kali sekang sisih lor sangingsore gunung Slamet maring ngidul langsung supaya langsung gutul segara, ya kuwe sing diwastani Kali Klawing.
Pandawa gawe bengawan sekang sisih wetan, sekang ngingsore gunung Sumbing, tinuju ngulun terus maring ngidul ya kuwe sing diwastani Kali Serayu, tujuane supaya mbendung kali Klawing sing digawe nang Kurawa supaya ora bisa tumuju maring Segara kidul.

Singkat cerita, ahire Kali Serayu bisa mbendung banyune kali Klawing supaya ora bisa maring Segara, ya kuwe ketemune kali klawing lan kali serayu nang Congot desa Kedungbenda Kemangkon Purbalingga.
Kali klawing sing digawe nang Kurawa ora bisa temuju maring segara kidul amarga kebendung nang kali serayu, kurawa kalah, terus Gela, jengkel maring Pendita Drona.
Jengkele kurawa maring Pendita Drona ngasi kelakon tegel nagih sumpaeh, sing bakale siap di potong barang lanange nek kurawa ngasi ora bisa bengawan utawa kali sing bisa tumuju maring segara kidul.
Ahire Drona dijagal nang wong kurawa lan di Tugel barange (Titite) diuncalna maring ngidul terus tiba nang nang salah siji desa yakuwe desa Kedungbenda,dadi Linggayoni.

Mulakuwe nang desa Kedungbenda ana Panembahan Drona lan ana Linggayoni.
Sewise ditugel barange, Drona mlaku ngalor turut pinggir bengawan utawa kali Klawing, getihe netes maring watu sing ana nang kali klawing.

blank

Tetesan getihe drona sing tiba maring watu naga siwi utawa anak naga. rejaning dadi jaman naga siwi berubah dadi watu Naga siwi utawa di wastani WATU NAGA SUI.
Kiye mung sekedar cerita rakyat,,kena kanggo bentuk pelestarian budaya.
* Nek kepengin ngerti crita selengkape, golet bae nang Youtbe, Wayang Kulit Lakon BIMA LUKAR, dalang Ki Eko Suwaryo
Oleh : Kang Sony Trijanupati
FB : https://goo.gl/oxCYJ1
blank

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here