Nulis Kurang Spasi

0
64
nulis kurang spasi

Critane, si Sekretaris olih hadiah Ulang Taun sing wujude PENA sekang Boss-e. Kanggo nembung ‘matur nuwun’ meng Boss-e, si Sekretaris kirim SMS.

Nalika SMS kuwe kekirim, si Boss agi neng kakus lan HP-ne ngglethak neng pipir TV. Cilakane, sing mbukak lan maca SMS kuwe malah bojone si Boss.
Rampung si Boss metu sekang kakus, weruh bojone agi maca sms neng HP-ne dheweke sing mau deglethakna neng pipir TV, dadine takon, “Anu SMS sekang sapa si Bu…?”.
Raine mbrambang merga kesuh, gibyag pisan sing Wadon marani njutan PLAKKK… PLAKKK… Si Boss nampa tampongan neng pipine kosi ping pindho sekang bojone…
Kambi bingung si Boss takon, “Lho… Ana apa si Bu…?. Ora nana barat ora nana udan koh ijig-ijig jengkel njutan nampong inyong, deneng…?”.
Luh dleweran neng pipine, sing wadon nylonongna HP, “Nyah kiye waca dhewek…!!!”. (kambi dhoso gole ngomong)
Bubar maca isine sms, si Boss sekal nabok bathuk njutan nggembor, “Alha, biyuuuung…!!!”.
GEDHUBRAAAGG….!!!
Si Boss njimprak kaget, kosi tiba kejengkang ngathang-athang…
# Jalaran isine sms yakuwe :
“Your penis wonderful… I enjoyed using it last night. Thanks”.
He… he… he…
grin emoticon
kabare BRALINK
tabloide wong Purbalingga
(de-olah maning/ nambahi semendhing sekang status neng Grup GB)
Tanjung Balai Karimun KEPRI, Jemuah Pon 9 Mei 2014
Diposting ning Kang Agus Waluyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here