JENENG BOCAH JAMAN SIKI

0
45
semar

Jenengan bocah jaman siki langka sing ala. Najan neng ndesa, anake wong tani banget ya jenengane ora bakal ndesani. Siki kayane langka sing njenengi anake nganggo jeneng : Sadem, Painem, Paiman, Sipon, Parno, Misrun utama Parman. 

Pokoke bocah jaman siki nek jenenge ora basa Arab yang kaya jenengan Artis utawa lakon nang Sinetron.
Aku tau kandhahan karo guru SD tanggaku nang nggunung kana, nang buku absen siki jenengane maen kabeh. Sing ala ya jenengane gurune malah hehehehehe…
Najan bocahe ireng, akeh belange, klambine klewus, gaweane indel utawa repek ya jenenge bisa bae Dinda Dewi, Sarah lly, Kiye kayane mendem sinetron.

Ora nana sing salah, Merga Jjeneng bocah kuwe dongane wong tuwa. Ya sapa ngerti anake bisa dadi ayu utawa sugih kaya artis Dinda Kanya dewi.

Eh tapi njenengi bocah aja asal njenengi. Wingi pas agi guyon karo mas Kashirin, ngomong kaya kiye. Contone jeneng Dita kuwe apik, jeneng Leny ya ngotani, nek Raffya manggua kaya artis sinetron Raffy Ahmad.

Tapi aja njenengi anake aja kedawan : Dita Leny Raffya, angger diwaca mbok dadi ditaleni rafia, kaya duren bae. Hehehehe…


Disadur dari tulisan Kang Ali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here