Cablakane Penginyongan

2
102

Jere wing pinter, basa utawa tuturan kuwe nandakna bangsa. Wong Indonesia nganggo Tuturan Indonesia, angger Wong Landa ya nganggo Tuturan Landa, Wong Jawa nganggo Tuturan Jawa, Wong Banyumasan nganggo Tururan Ngapak. Dadi identitase Wong Banyumasan katon sekang tuturane. Tuturane Wong Banyumasan kuwe ngapak lan cablaka utawa blakasuta utawa thokmelong, kuwe wis dadi nyawiji karo karaktere Wong Banyumasan termasuk wong Purbalingga, makane Wong Purbalingga angger ngomong thokmelong (ora basa basi), lugas lan ora nganggo unggah-ungguh lan nggambarna kejujuran.

Cablakane Wong Banyumas utawa wong penginyongan umume, utawa Purbalingga khususe kudu dilestarikna. Sipat jujur sing digambarna ning cablaka mau, penting banget kanggo mbanggun Bangsa Indonesia sing wis mulai krisis kejujuran. Angger sing kudune memayu hayuning bangsa angger wis ora jujur ya negarane dadi ancur. Muga-muga baen esih bisa diselametna.

Sekiye jere jaman modern, apa-apa kudu katon transparan, padang njembrang, jelas, ora tedeng aling-aling kaya masyarakate pengiyongan. Angger nutur pituture budayawan Ahmad Tohari, “watek cablaka kiye kudhune dikembangna dadi etos transpaasi karo kejujuran sing siki agi langka ning Indonesia”. Jal .. jos banget mbok. Mayuh pada nguri-uri budayane dhewek, sing cablaka blakasuta.

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here