Patang Klompok Wong Urip Neng Alam Ndunya

2
23
khasirin papeling

Cerita Ngapak | Jarene Kaki Singa,wong urip kuwe ana patang klompok.PATANG KLOMPOK WONG URIP NENG ALAM NDUNYA  kue Miturut kaki Singa sing agi aweh uler-uler maring putune kaya kiye pembagiane:

Klompok nomer siji :

Wong Sugih sing Sugih, Wong golongan kiye klebu sing paling apik. Soale wis sugih,akeh banda dunyane,ningen entheng tangan,ora medhit lan ora serakah,seneng mbantu wong liya sing agi nandang susah. Seneng gawe amal lan teyeng gawe tentrem atine wong liya.

Klompok nomer loro :

Wong Sugih sing Mlarat. Wong golongan kiye biasane wonge kumed lan medhit. Abot nek kon mbantu wong liya,ibarat entute be arep de ambung wong liya ora olih. Apa maning banda dunyane,ora seneng ndeleng wong liya uripe kepenak lan biasane krasa panas nek wong liya teyeng tuku apa bae.

Klompok nomer telu :

Wong Mlarat sing Sugih. Wong golongan kiye uga mlebu golongan sing apik. Arepa ora duwe bandha dunya ningen entheng tangane,gelem mbantu mikir,gelem mbantu tenaga,gelem nyengkuyung bareng2 lan bisa de andelaken. Uga biasane sing golongan kiye sadar nek ora teyeng nyumbang bandha dunya dadi nyumbange ya tenaga utawa pemikiran2 sing apik.

Klompok nomer papat :
Wong Mlarat sing Mlarat. Wong
golongan kiye klebu golongan sing paling parah. Wis mlarat,ora duwe bandha dunya,abot tangane,moh mbantu. Apa maning kon mikir kanggo kemajuan,biasane wonge malesan lan ora bakal bisa de andelaken. Biasane nurut apa karepe dewek,angel de atur lan gampang pisan nyerah.

Kuwe mau patang klompok wong urip neng ndunya kiye. Siki gari karepe awake dewek arep milih sing endi lan neng klompok sing endi awake dewek.

Moga2 tulisan kiye bisa nggo sinau khususe nggo awake nyong dewek,

Kupat de siram santen, Menawi lepat nyuwun ngapunten….(Khasirin)

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here