Home » , » ANGGER NIATE APIK,DALANE APIK,BIASANE KASILE UGA DADI APIK

ANGGER NIATE APIK,DALANE APIK,BIASANE KASILE UGA DADI APIK

Written By Darmanto on 14/04/13 | 11.36

khasirin
ANGGER NIATE APIK,DALANE APIK,BIASANE KASILE UGA DADI APIK | Critane nyong ketekan dayoh batir lawas sing wis suwe pisan ora tau ketemu,jaaaan senenge pol nganti deweke crita pengalaman lan kedadeane kanca gemiyen sing padha manggon lan netep neng kampung,
Ana bae critane,sing paling akeh sekang critane batire nyong yakuwe rata2 padha kepengine urip sing kepenak ningen moh nglakoni proses urip sing ana,dadi intine ya padha kepengin sugih sing cepet,kira2 kaya kuwe lah,

Lha nek wis nduweni pikiran kaya kuwe berati wis ora nduweni pikiran sing waras alias pikiran sing ora becik uga pikiran cupet,salah sijine ya sing arep tek critakaken nyong neng kene,
Nyebut bae jenenge Kang Lingga ( jeneng reka2 lho ya ) saking wis njajal usaha apa bae ora tau maju lan ora tau urip sing kepenak deweke banjutan njajal nggolet dalan sing cepet yakuwe teka meng wong pinter alias dukun,arane mbah Kobeng (kiye aran reka2 uga lho ya ) maring mbah Kobeng kang Lingga nyritakaken kekarepan lan niate,kang Lingga mbukak omong,mbah nyong arep njaluk tulung kepriwe carane men nyong bisa cepet urip kepenak lan sugih mbah,,,??? Lan apa bae sarate mbah,,,???

Ora let suwe mbah Kobeng ngajek kang Lingga meng ruangan kusus,neng kono kang Lingga jere de iseni awake,mbuh de iseni apa nyong dewek ora ngerti,ndean sih de isi jimat alias barang siji kon de rumat,bar kaya kuwe mbah Kobeng ngomong maring kang Lingga,,,siki awake ko wis ana isine,ningen sing ngati ati bae ya,aja kelalen amplope de sogna nduwur meja bae ya,,,kang Lingga banjutan semaur iya mbaaaah,,,hehehehe

Bar sekang nggone mbah Kobeng kang Lingga pancen penguripane bisa rubah uripe satus wolung puluh drajat,apa bae kekarepane teyeng keturutan alias kelakon,omongane deweke sing ndisit ora tau de gople neng wong liya,siki bener2 de gople lan padha nurut maring deweke kabeh,ora krasa wektu bisa mlaku rong taun,apa bae wis de duweni,nganti umah sing saurunge gedeg wis dadi gedong magrong2,ningen jenenge niat wiwite wis ora patia apik,ndilalah salah sewijining wengi kang Lingga de jek neng kang Bedor tahlilan,anu deweke ora ngerti nek jimat sing sekang mbah Kobeng bisa luntur lan ilang nek krungu ana wong sing agi ngaji utawane maca qur,an,deweke milu bae meng acara tahlilan mau.

Bareng neng nggon tahlilalan kang Lingga sing ora tau sembayang uga ora tau ngaji krungu wong padha maca qur,an kang Lingga awake jere krasa panas,kringet metu se gede2 botor sekang awake deweke,bar kuwe kang Lingga ora sadar alias semaput,neng batir2 sing agi tahlilan deweke de inumi banyu putih,ora let suwe kang Lingga eling lan menyat tangi,ningen bar eling kang Lingga krasa ana sing sejen sekang awake dewek,

Bar kedadean kaya kuwe penguripane kang Lingga uga rubah satus wolung puluh drajat,sing biasane usahane gampang siki molaih angel lan seret,sing saurunge wong2 padha percaya meng deweke siki malah ora percaya babar blas,kang Lingga molaih bingung,usahane kang Lingga moalaih mudun lan ujunge malah usaha sing ana bangkrut kabeh,nganti banda sing ana ludes kabeh,lan siki kang Lingga wis urip kaya wektu saurunge maning,uripe susah lan pas2an.

Sekang crita neng nduwur bisa kanggo pengeling eling awake nyong dewek,lan bener pisan jere wejangane kakine nyong gemiyen :
Wong urip mau kudu panarima,apa bae lan pira bae sing wis neng awake dewek kudu de tampa dan de syukuri kanthi rasa ikhlasing ati,olih ndeleng nduwur ningen kudu ndeleng uga meng ngingsor,olih ndeleng ngingsor ningen uga kudu ndeleng meng nduwur,jere kaya numpak onthel kudu imbang kiwe tengene men ora njungkel,uga nek nduweni kekarepan kudu njikot dalan sing apik lan bener,ora perlu dalan cepet nek ora dadi berkah,ora perlu sugih nek kur sugih banda dunya sing olih sekang dalan sing ora bener,dadi balik maning meng awale,sing penting niat apik,dalane apik,insya Allah kasile dadi apik uga..

Semono bae critane nyong ya,sejen wektu tek sambung karo crita liyane,

Kupat de siram santen,
Angger nyong lepat njaluk ngapunten...

De tulis neng Khasirin Purbalingga KP ...
Share this article :
Comments
4 Comments

+ komentar + 4 komentar

23 Juni 2013 13.56

setuju banget pak

23 Juni 2013 13.58

iya saya juga setuju

23 Juni 2013 13.58

bener banget kang...

23 Juni 2013 14.00

niate kudu apik ya akng..

Posting Komentar

 
Design by: Darmanto.com - Copyright © 2011. Paguyuban Perantau Purbalingga - PAPELING
Powered by Blogger