ANGGER NIATE APIK,DALANE APIK,BIASANE KASILE UGA DADI APIK

4
42
khasirin

ANGGER NIATE APIK,DALANE APIK,BIASANE KASILE UGA DADI APIK | Critane
nyong ketekan dayoh batir lawas sing wis suwe pisan ora tau
ketemu,jaaaan senenge pol nganti deweke crita pengalaman lan kedadeane
kanca gemiyen sing padha manggon lan netep neng kampung,
Ana bae
critane,sing paling akeh sekang critane batire nyong yakuwe rata2 padha
kepengine urip sing kepenak ningen moh nglakoni proses urip sing
ana,dadi intine ya padha kepengin sugih sing cepet,kira2 kaya kuwe lah,

Lha
nek wis nduweni pikiran kaya kuwe berati wis ora nduweni pikiran sing
waras alias pikiran sing ora becik uga pikiran cupet,salah sijine ya
sing arep tek critakaken nyong neng kene,
Nyebut bae jenenge Kang
Lingga ( jeneng reka2 lho ya ) saking wis njajal usaha apa bae ora tau
maju lan ora tau urip sing kepenak deweke banjutan njajal nggolet dalan
sing cepet yakuwe teka meng wong pinter alias dukun,arane mbah Kobeng
(kiye aran reka2 uga lho ya ) maring mbah Kobeng kang Lingga nyritakaken
kekarepan lan niate,kang Lingga mbukak omong,mbah nyong arep njaluk
tulung kepriwe carane men nyong bisa cepet urip kepenak lan sugih
mbah,,,??? Lan apa bae sarate mbah,,,???

Ora let suwe mbah Kobeng ngajek
kang Lingga meng ruangan kusus,neng kono kang Lingga jere de iseni
awake,mbuh de iseni apa nyong dewek ora ngerti,ndean sih de isi jimat
alias barang siji kon de rumat,bar kaya kuwe mbah Kobeng ngomong maring
kang Lingga,,,siki awake ko wis ana isine,ningen sing ngati ati bae
ya,aja kelalen amplope de sogna nduwur meja bae ya,,,kang Lingga
banjutan semaur iya mbaaaah,,,hehehehe

Bar sekang nggone mbah
Kobeng kang Lingga pancen penguripane bisa rubah uripe satus wolung
puluh drajat,apa bae kekarepane teyeng keturutan alias kelakon,omongane
deweke sing ndisit ora tau de gople neng wong liya,siki bener2 de gople
lan padha nurut maring deweke kabeh,ora krasa wektu bisa mlaku rong
taun,apa bae wis de duweni,nganti umah sing saurunge gedeg wis dadi
gedong magrong2,ningen jenenge niat wiwite wis ora patia apik,ndilalah
salah sewijining wengi kang Lingga de jek neng kang Bedor tahlilan,anu
deweke ora ngerti nek jimat sing sekang mbah Kobeng bisa luntur lan
ilang nek krungu ana wong sing agi ngaji utawane maca qur,an,deweke milu
bae meng acara tahlilan mau.

Bareng neng nggon tahlilalan kang
Lingga sing ora tau sembayang uga ora tau ngaji krungu wong padha maca
qur,an kang Lingga awake jere krasa panas,kringet metu se gede2 botor
sekang awake deweke,bar kuwe kang Lingga ora sadar alias semaput,neng
batir2 sing agi tahlilan deweke de inumi banyu putih,ora let suwe kang
Lingga eling lan menyat tangi,ningen bar eling kang Lingga krasa ana
sing sejen sekang awake dewek,

Bar kedadean kaya kuwe penguripane
kang Lingga uga rubah satus wolung puluh drajat,sing biasane usahane
gampang siki molaih angel lan seret,sing saurunge wong2 padha percaya
meng deweke siki malah ora percaya babar blas,kang Lingga molaih
bingung,usahane kang Lingga moalaih mudun lan ujunge malah usaha sing
ana bangkrut kabeh,nganti banda sing ana ludes kabeh,lan siki kang
Lingga wis urip kaya wektu saurunge maning,uripe susah lan pas2an.

Sekang crita neng nduwur bisa kanggo pengeling eling awake nyong dewek,lan bener pisan jere wejangane kakine nyong gemiyen :
Wong
urip mau kudu panarima,apa bae lan pira bae sing wis neng awake dewek
kudu de tampa dan de syukuri kanthi rasa ikhlasing ati,olih ndeleng
nduwur ningen kudu ndeleng uga meng ngingsor,olih ndeleng ngingsor
ningen uga kudu ndeleng meng nduwur,jere kaya numpak onthel kudu imbang
kiwe tengene men ora njungkel,uga nek nduweni kekarepan kudu njikot
dalan sing apik lan bener,ora perlu dalan cepet nek ora dadi berkah,ora
perlu sugih nek kur sugih banda dunya sing olih sekang dalan sing ora
bener,dadi balik maning meng awale,sing penting niat apik,dalane
apik,insya Allah kasile dadi apik uga..

Semono bae critane nyong ya,sejen wektu tek sambung karo crita liyane,

Kupat de siram santen,
Angger nyong lepat njaluk ngapunten…

De tulis neng Khasirin Purbalingga KP …

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here