Budaya Katresnan Utawa Seneng

2
228
kasirin
Sing jenenge menungsa neng endi parane,ora lanang ora wadon,ora tua ora
nom,ora bujang ora prawan,ora duda ora randa jere kudu nduweni rasa
katresnan,lan katresnan mau wujude ya werna werna,ana tresna maring
bojo,tresna maring anak,tresna maring tangga teparo,tresna maring
pacar,tresna maring pakaryan,uga rasa tresna maring Paguyuban,uga ana
sing tresna maring selingkuhan,hehehehe (angger sing kiye aja nganti
ya,,?)Sapa bae sing wis nduweni katresnan mesti ora bakal abot
kon nglakoni apa bae,soale sing adoh krasa perek,sing maune kecing dadi
wanine,lan sing biasa krasa abot dadi krasa enteng mergani nduwe rasa
tresna utawa seneng,

Rasa katresnan utawa rasa seneng mau kudu de
pupuk lan de uri-uri,sing penting ora salah gole ndelah rasa katresnan
mau,angger salah ndelaeh biasane cok bisa dadi masalah,apa maning angger
sing de tresnani bojone wong,bisa-bisa malah perang dunia ketelu,semono uga
rasa tresna maring Paguyubane dewek,kuwe wis kudu de pupuk lan de uri-uri
aja nganti ilang,

Sebab angger rasa tresna maring Paguyubane
dewek wis bisa nempel neng ati,mesti kon ngapa bae gelem lan ora krasa
abot,kon mbayar iuran wulanan mayuh,kon ngrewangi angger ana acara
mayuh,apa maning kon majukaken bareng-bareng,wis mesti githir pisan ora nganti
de prentah,

Mulane mayuh kanggo sedulur-sedulur ku kabeh,pada
mbiasakaken lan nguri uri budaya katresnan mau,aja nganti nglakonine
krasa abot lan kepaksa,soale angger kepaksa mesti ora enake,bisa-bisa malah
dadi ganjelan neng ngati,lan akhire malah mundur alon-alon karo mlakune
dhimik-dhimik.
Pokoke mayuh tetep guyub,tetep rukun,bareng2 mbangun lan majukaken Paguyubane dewek,ya kiye Paguyuban Perantau Purbalingga.
Klilan,,,,,

De Kirim: Kashirin

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here