Kerukunan Keluarga Banyumasan

2
46
Kerukunan Keluarga Banyumasan

Tanggal 1 April 2012, Ki Demang Papeling (Papeling-Paguyuban Perantau Purbalingga)dijek nang adine lanang nekani undangan. Adine lanang sing dadi pengurus KKB nang kota Depok olih undangan sekang Kerukunan Keluarga Banyumas (KKB)se Jabodetabek. Undangan mau maksude ngabaraken yen arep ana pilihan pengurus KKB anyar, ngganti pengurus lawas sing depandegani nang Kaki Purbadi Hadiprajitno SH MH.

Dejak mlaku-mlaku nang adine,  kaki Demang Papeling ya kaya sapi sing dicucuk irunge, manut. Apamaning pertemuane nang Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia Salemba. Panggonan sing nurut kaki Demang bersejarah kanggone  Bangsa Indonesia.Jere monge kaki Demang, panggonan kelahirane intelektual Indonesia.

Gandheng mangkate karo panitya, dadine tekane kaki Demang  maring panggonan pertemuan ya paling gasik. Durung ana undangan sing teka. Nembe panitya lan wong-wong sing lagi nyiapaken panggonan, konsumsi  lan alat pengeras suara. Mulane kaki Demang duwe wektu kanggo omong-omong karo panitya, kelebu Kaki Untung RS, sekretaris panitya lan sekretaris KKB Jabodetabek lan Kaki Kuswandi ketua KKB Depok sing kebeneran dipatah dadi bendahara panitya.

“KKB kuwe lair 28 Oktober 1979 nang panggonane KH Muslich Rawamangun, sesepuh Banyumasan lan uga pejuang bangsa Indonesia sing lenggah nang Jakarta. Wektu madege, KKB mung duwe anggota perkumpulan lan kelompok sing cacahe 12. Sekiye jumlah kelompok lan paguyuban sing ngabung maring KKB ana 90-an, kelebu Papeling” ujare Kaki Untung RS maring kaki Bawor.

“Wektu madeg jaman semono, sing dadi Ketua KKB pisanan sapa kaki Untung”, takone kaki Demang Papeling. “Ketua KKB pisanan yakuwe Rama Bawon Suwartono (1979-1983) Njuran kaki H. Masino MSD sing dadi ketua Umum KKB nganti 3 periode, mulai tahun 1983 nganti 1992.   Deterusna nang kaki H Drs Bambang Hirawan sing nyekel 2 periode, sekang tahun 1992-2004. Seteruse diasta dening kaki Purbadi Hardjoprajitno SH sekang tahun 2004 nganti 2012.

Nurut Kaki Untung RS, KKB bebas politik. Tegese, paguyuban kiye jan ora gelem kelebon masalah politik, senajan akeh anggotane sing dadi anggota partai politik. Uga dudu lembaga bisnis, senajan akeh anggotane sing urip nang Jakarta ngurusi bisnis dudu pegawai negri utawa karyawan swasta.

“Sing penting kanggone KKB lan anggotane, mayuh sih bareng njaga praja, gendu-gendu rasa, aja reang aja gegoh sing guyub sing rukun. Pilihan pengurus sing demokratis, depimpin dening Kaki Ali Rahmat, ngasilaken Ketua Umum anyar. Yakuwe Kaki Kuswandi sekang KKB Depok asli Kalibagor. Sekretaris Umum Ali Rahmat lan bendahara  Umum Edwin. Kepengurusan uga dipepeki nganggo seksi-seksi lan Kordinator Wilayah se Jabodetabek.

Dadi pengurus KKB kuwe syarate ana telu: Sepisan nduwe wektu, kapindo, nduwe dhuwit lan kaping telu, ora medhit”, ujare Kaki Purbadi nalika paring sambutan sedurunge pemilihan. Kaki Kuswandi sing juragan bakmi maring kaki Demang Papeling nyebutaken, KKB ora arep digiring maring dunyaning politik. Uga ora arep degawa maring dunyaning bisnis praktis, senajan Kuswandi dhewek nang Jakarta dadi bisnismen sing wis cukup mapan.Klilan…

Cerita dening: TriRasman De Kirim dening:Demang Papeling.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here