Asal usul Nami Desa Serayu Larangan Lan Serayu Karanganyar

3
132
Desa Serayu Larangan
Asal usul nami desa Serayu larangan lan serayu karanganyar.Sawiji
ning dusun ing daerah ingkang tandus, wonten keluarga ingkang atas nami Darmakusuma
ingkang gadah garwa,Erawati.Gesangipun,Darmakusuma tentrem napa malih
seniki garwanipun saweg mbobotanging Darmakusuma kuwatir mriksani garwanipun,
“Napa ingkang
diraosaken garwaku ?”ngendika Darmakusuma . “Menawi putranipun Lair,nanging
daerahipun tandus susah madosi toya, kados pundi nasib putranipun kita
?”.Ingkang penuh kasih sayang Darmakusuma maringi pangerten dhumateng
garwanipun lan ngibur Erawati, supados mboten usah kuwatir.

Darmakusuma kaliyan sedaya usahanipun madosi tuk. Teng pundi mawon
sampun didatengi, dugi Pring sedapur Sangkanayu lan daerah Talagening.Nanging
tetep mboten wonten toya, ngantos dinten-dinten.
Dugi garwanipun lairan,tetep mboten angsal padahal toya ingkang wonten cukup
kangge masak lan nginum .

Darmakusuma putus asa ing penggalihipun ngendika, “Menawi usaha lan do’a
ingkang khusuk Gusti Allah pasti bakal ngabulna penyuwunanku.”Ingkang tengah
keheningan,Darmakusuma bertapa nyuwun pertolongan dhumateng Tuhan Ingkang Maha
Kuasa ,supados napa ingkang dipun suwun dikabulna termasuk kebutuhan toya.

 Ijig-ijig dateng tiyang jaler ingkang ngaku naminipun Sabdaita.Tiyang
jaler punika maringi saran supados bayinipun diasta medal lan embing-embing
ipun segera dipotong.Darmakusuma nglampahaken perintah kasebut. Sewekdal
embing-embingipun dipotong, ijig-ijig mekdal toya saking puser bayinipun,
amargi kaget embing-embingipun daweh teng toya punika.

Sesampunipun dipriksani,tuk punika wonten kalih.Ingkang setunggal saking
kalih tuk punika diparingi nami “Tuk Lanang”,amargi toyanipun deres lan
setunggale malih diparingi nami “Tuk Dandang “ amargi tuk punika kaya
caruk.Embing-embingipun ingkang daweh lan terendam ing tuk punika damel mambu
amis/arus.Nanging toyanipun mboten mambu lan tetep jernih.Amargi wonten mambu
amis,daerah punika terkenal ingkang naminipun Dusun Arus.

Darmakusuma ngrasa lega lan terkabul usahanipun , kangge rasa matur nuwun,
Mbah Sabdaita diparingi panggenan teng Ciputat. Mbah Sabdaita ngrasa remen
manggeni griya kasebut. Ditanemna kalih wit beringin ingkan tumbuh subur,
saengga panggenan punika terkenal ingkang sebutan “Waringin Jajar”.

Toya saking Tuk Arus dados kalih lan diparingi nami kali Arus, kangge
dados dimanfaatnaken aliran kali diarahnaken selatan lan kebetulan saking arah
selatan wonten kali saking Campokoah . Amargi kali punika nglewayi alas jati
saengga disebut Pejaten .

Usaha Darmakusuma mbangun dibantu Mbah Sandaita kaliyan pelepah godong
kelapa lemah punika di gali utawi disusuk. Ngantos dinten-dinten pekerjaan
punika dilampahaken.Akhire kali punika rampung lan diparingi nami “Susukan
Pejaten”.

Mriksani pekerjaanipun sampun rampung,Darmakusuma ngrasa remen lan
bangga,kangge rasa syukuripun diwontenaken selamatan. Diaturi rawuh petinggi
saking Kabupaten Purbalingga , Kanjeng Bupati Purbalingga .Ing
sesambutanipun Kanjeng Bupati aturaken selamet dhumateng penduduk utawi warga.
“Sira rahayu “ ingkang gadah arti panjenengan selamet. Kata-kata punika
ditirukaken sedaya penduduk ingkang rawuh dados “Serayu utawi Sesaya”.

Sesanesipun maringi ucapan selamet Bupati Purbalingga nyaranaken
supados Susukan-Pejate dimanfaatna kangge penduduk bagian wetan menawi penduduk
bagian ler manfaatna kali Arus. Masyarakat nampi napa ingkang dados saran
Bupati Purbalingga.

Pepali utawi larangan sampun dados ingkang sangat nglekat kangge
masyarakat,Amargi dusun ingkang dereng gadah nami niki, diparingi nami “Serayu
Larangan
“.Serayu saking sira rahayu ingkang gadah arti panjenengan
selamet. Larangan utawi pepali ngandung arti menawi panjenengan pengen selamet
sesanesipun nglampahi kebaikan kudu nebihi larangan.

Nami dusun Serayu Larangan dicocoki masyarakat .Kemakmuran dusun Serayu
Larangan nyebabaken kecemburuan Sasrakusuma saking penduduk Gung-Ilang ing usun
Serang. Sasrakusuma usaha pengin ganggu lan musuhi. Hal punika dadosaken
perselisihan Sasrakusuma kaliyan Darmakusuma. Akhire wonten peperangan nanging
dimenangna Darmakusuma ingkang dibantu Mbah Sabdaita.

Maksud Sasrakusuma kandas mboten dados terkabul. Lan akhire Sasrakusuma
nyerah .Kemakmuran dirasakan penduduk Serayu Larangan. Penduduk tambah katah .
Hal punika dadosaken Darmakusuma pengin buka pemukiman anyar teng bagian
ngidul. Tugas punika diserahaken dhumateng Mbah Sabdaita.

Dibukane dusun anyar Mbah Sabdaita maringi nami “Serayu Karanganyar”.Dugi
seda Mbah Sabdaita tetep teng Serayu Karanganyar.

Cerita de kirim dening:Kang Toro

3 COMMENTS

  1. iyong sekang desa brobot, siki menggon neng kejobong. neng brobot lor ana makam loro jenenge mbah Muhammad karo mbah Haji. Tekan siki iyong lagi nggolet sejaraeh piyatun loro mau. Mbok ana singgirti jajal dimuat neng kene. trim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here