Davos

1
78
Permen Davos

Davos.Para sedulur,kiye ana maning salah siji produk legendaris sekang Purbalingga.
Davos, produk legendaris kiye di jenengi.Davos sebenere jeneng salah siji kota ning negara Swiss bagian wetan, tepate ning Sungai Landwasser, Kanton Graubünden.
Nah ning Purbalingga kiye,Davos didadikna jeneng permen. 
Permen Davos akeh  sing nyenengi,rasane sing legi lan gawe rasa semriwing ning krongkongane sing pada ngemut permen kiye.Salah siji wong sing seneng Permen Davos kue jenenge Kaki Slamet.Kiye ceritane kaki slamet arep pesen maring anake.
 
Esuk-esuk tes meme klambi kumbahan nang latar, mbekayu nJari  pamitan maring ramaneya Kaki Slamet arep maring pasar. Sedurunge mangkat, anake Kaki Slamet  sing paling ayu, pamitan maring ramane, karo takon, mbok menawa ramane arep tuku ududan apa gula kopi karemane.

 “nJari, inyong tulih wis ora udud, dadi ya ora tuku ududan. Gula karo kopi ya keprimen ko bae, kopi apa sing arep detuku, inyong manut. Ningen aja nganti kelalen, inyong pesen detukokaken permen Davos nang warung pasar. Kayane wis suwe ora ngemut permen sing jaman gemiyen dadi klangenane wong Banyumas”, pesene  kaki Slamet.
“Kepengin tuku permen apa sih ramane, kayonge koh mandan karem”, mbekayu nJari  takon, merga kelalen permen sing biasa deemut dening ramane.
“Giye nJari, jaman gemiyen, kakimu ya kaki Sareja, anggep maring sawah utawa kebon, apamaning angger lungan, senengane ngemut permen kuwe. Jerene nggo tulak angin men ora masuk angin angger kudanan utawa kenang angin. Uga angger nang kendaraan men ora gampang gumoh, merga premene semriwing”, kaki Slamet ajek bedhekan karo anake wadon.
“Ooooo iya ingong kemutan kakine sokan ngemut permen davos, permen sing semriwing, inyong ya doyan ramane, merga rasane sing seger ya ma”, ujare mbekayu nJari  karo gemuyu nggleges, kemutan karemane Kaki Sareja, ngemut permen davos, jerene nggo gawe entut.

 Kanggone masyarakat penginyongan, apa maning jaman gemiyen nalika durung akeh permen. Durung akeh tegese durung akeh merek sing dedol lan  durung akeh wernane kaya sekiye, permen davos jan dadi klangenan wong Banyumasan. Seliyane permen davos, jaman semono uga isih akeh inuman limun si dedol nang  warung. Pokoke jaman woh-wohan apa sing lagi usum, mesthi terus desusul karo limun woh-wohan mau. Ana limun nangka, gedhang ambon, jeruk, pelem lan liyane. Ningen sekiyen, limun wis ilang, deganti karo inuman produk luar sing dedol nganggo merk Indonesia.
  
 “Ramane, inyong  arep takon, apa iya sih permen davos kuwe gaweyane wong Purbalingga.?”. Takone kaki mbekayu nJari.

“Ko bener nJari, permen davos sing rasane semriwing kuwe pancen gaweyan wong Purbalingga. Nganti sekiye, jere monge wis turun tekan telung generasi. Tegese, wiwitan degawe tahun 1931 nang biyunge, terus dilenggseraken maring anake, sekang anak maring putu, lha sekiye jerene wis depimpin nang buyute. Semono uga sing dadi karyawan, uga wis turun temurun maring anak lan putu. Malahan nurut warta, ana karyawan permen davos sing umure wis nyandhak 70 tahun isih deenggo kon nyambut gawe. Ndeyan sih dudu tenagane sing nyambut gawe, ningen pikirane sing isih melu nyambut gawe. Merga apa, bumbu sing deenggo permen kuwe ora saben wong ngerti. Bumbu kuwe ndeyan mung wong tertamtu baen sing ngerti”, Kaki Slamet nerangeka.
“Inyong paham ramane, wong kuwe tulih nyangkut usaha, dadi ana masalah tertamtu sing degawe ketutup, wong liya ora teyeng niru.  OO iya ramane, rika arep tuku pira sih permene”, Mbekayu nJari  takon.
“Lha ya secukupe baen, siji apa rong bongkus cukup. Ngesuk emben angger kurang ya tuku maning”, jawabe Kaki Slamet  karo nggulungena dhuwit.Klilan….

Cerita dening   :Tri Rasma
Dikirim dening :Demang Papeling

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here