Haji Abdul Salam Karangmoncol

0
52
Para sedulur Papeling,kiye ana maning Cerita Ngapak lan uga sekaligus cerita seputar sejarah perkembangan agama Islam ning salah siji desa wilayah Purbalingga.Langsung dimulai baen ya Ceritane…

 “Ramane, inyong arep takon maring rika, jaman gemiyen jerene nang Karangmoncol Purbalingga, ana wong sing teyeng munggah kaji nganti ping pitu (7). Seliyane kuwe, kabeh anake lanang sing cacahe papat ( 4 ) uga deunggahaken kaji. Rika tau krungu crita kiye apa ora ramane”, takone mbekayu Tebok maring ramane nalika lagi mlaku-mlaku neng alun-alun Purbalinga bareng tes solat asar nang mesjid Agung Darusalam Purbalingga.

         
“Tebok, kuwe dudu crita ningen kenyataan. Sing jenenge Kaji Abdul Salam kuwe wong Pekiringan Karangmoncl, tilar dunya nang Karangmoncol lan dimakamaken ya nang Pekiringan Karangmoncol, sekira tahun  1930. Kaji Abdul Salam kuwe kagungan putra 7, lanang 4 wadon 3. Putra papat mau yakuwe Haji Abdul Hamid, Haji Abdul Manan, Haji Abdulrahman lan Haji  Abdullah. Dene anake wadon Nyi Atmareja, Nyi Kartasupana lan Nyi Kartasoma.
 “Jaman uripe Haji  Abdulsalam pancen dekenal dadi pedagang sing sukses ningen wonge apikan tur ora medhit. Pegaweyane tirakat utawa rialat. Sing nglakokaken usahane sing wadon, ningen sing mikir kuwe ya Kaji Abdul Salam. Jaman gemiyen nurut putune sing dadi Wartawati,  Hajah Liza Purwati, Haji Abdulsalam miwiti dagang dedek karo kapuk. Terus dodol bangsane jahitan lan njuran batik. Lha anak putune Haji Abdul Salam kuwe sing majukaken batik nang Karangmoncol, Purbalingga lan Banyumas”, ujare kaki Bawor..
“Turune kaji Abdul Salam sing dadi pengusaha batik kuwe sapa ramane, apa sekiye esih ana, merga batik Banyumas kayonge tulih wis kesilep dening jaman”, takone Tebok.
“Anak wadone Kaji Abdulsalam sing jenenge Nyi Kartasupana kuwe sing nerusaken lan ngrintis usaha batik nang Karangmonol. Jane ora mung batik tok, ningen ya usaha werna-werna.Nganti jaman gemiyen kuwe sing jenenge Kartasupana, dadi juragan pribumi sing paling sukses nang Karesidenan banyumas. Dunyane mambrah-mambrah. Seliyane kuwe uga sekang Nyi Atmareja, usahane wektu kuwe uga maju. Nang Karangmoncol baen, kiose, angger sekiye ndeyan ya ruko, nganti pitu. Sing dodol werna-werna”, Kaki Bawor nerangaken.
 “Ramane, jerene Kaji Abdulsalam, seliyane sekses usaha, sukses ibadah, anak putune uga akeh ya ramane, nganti jere monge tau angon putu nang pasar. Kuwe keprimen critane ramane”, Tebok egin takon.
 “Ko bener Tebok, sekira tahun  1930-an, sedurunge mati, kaki Abdulsalam sing umure ndeyan nyendak angka 90-an tau angon putra,wayah, buyut nganti canggah. Ning dudu kuwe sing kepengin tek crita sing kena kanggo patuladhan kanggo conto inyong rika pada. Munggah kaji apamaning nganti ping 7 kuwe sing jan pantes detiru. Mangka munggah kaji wektu semono suwene nganti 6 wulan. Idin sekang pemerintah Hindia Belanda angele ora jamak. Durung maning ongkose sing ora sethithik. Ningen Haji Abdulsalam Purbalingga teyeng  nglakoni. Bisa debayangaken, keprimen perjuangane kanggo agama Islam.
 “Angger kaya kuwe, kawit jeman semono wong Karangmoncol wis Islam ya ramane, buktine Haji Abbdulsalam tulih embok kelebu perintis” takone Tebok.
Klilan….
Sumber:
Dopokan Kaki Baor
Dening:Trimulya Rasman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here