Latest Post

Separag-parage Saino

Written By Wahyu Triono on 16/09/15 | 09.40

1)) PLAJARAN BIOLOGI
GURU : "Saino... Neng iring ngendi dununge Jantung...?".
SAINO : "Mboten ngertos, Pak...!".
GURU (kesuh) : "Metu bae nganah...!!!".
*Metu sedhela, njutan mlebu maning*
SAINO : "Pak, teng njawi nggih mboten enten Jantung...!".
GURU : %$%@??*% nguntal kapur
2)) NGGARAP PR
GURU : "Kenangapa telat...?".
SAINO : "Kula nembe kemawon kecopetan, Bu..!".
GURU : "Lha Ko kepriwe...?. Ora papa mbokan...?".
SAINO : "Pangestunipun mboten napa-napa, Bu...!".
GURU : "Apane sing ilang?".
SAINO : "Buku PR Kula, Bu...!".
GURU : %$%@??*% ngeplok setip
3)) KELALEN PLAJARAN
GURU : "Sapa sing kemutan plajaran minggu wingi..?".
*amleng*
GURU : "Saino...?. Ko kemutan...?".
SAINO : "Mpun lah Bu, ingkang sampun nggih ampun dipun enget-enget malih...!"..
GURU : %$%@??*% nglethaki bolpoin
4)) NURUN
GURU : "Saino, aja nurun...!".
SAINO : "Mboten, Pak".
GURU : "Lha njutan miki lingak-linguk meng Karsih, ngapa...?".
SAINO : "Niki soal-soalipun koh ketingalipun sami, Pak. Dados kula namung badhe nyocogaken jawabanipun mawon...!".
GURU : %$%@??*% ngrikiti blabag
5)) RUBESAN
GURU : "Ya wis, sapa sing teyeng njawab, olih bali...!".
*Saino mbalangna tas liwat jendhela*
GURU : "Sapa sing miki mbalangna tas meng njaba...?".
SAINO : "Kula, Bu...!. Ihiiirr... Inyong olih bali...!".
GURU : %$%@??*% mamah-mamah taplak
6)) UDUD
WARSiH : "No, Ko lha ujarkua udud bae lhooo...!".
SAINO : "Kenangapa si angger udud bae...?".
WARSIH : "Apa enggane ora wedi mati..?".
SAINO : "Ora usah bingung, inyong sangu REK ikih... Ari mati ya gari desumed maning koh...!".
WARSIH : %$%@??*% ngrikiti sandhal
7)) WULANGANE RAMANE
GURU : "Saino, sewise 7 pira...?".
SAINO : "8, 9, 10, Bu".
GURU : "Pinter...!. Sapa sing ngajari?".
SAINO : "Nggih ramane Kula, Bu...!".
GURU : "Njutan sewise 10 apa, jajal..?".
SAINO : "Jack, Queen, King, Bu...!".
GURU : %$%@??*% nyokot garisan
8)) RAMANE WANTI-WANTI
RAMA : "Saino, pendheken ari UAN sing siki Ko kosi gagal maning, wis ora usah wawuh kambi Ramane...!".
..........*Sebubare UAN* .........
RAMA : "Saino, kepriwe kasile UAN...?.
SAINO : "Ngapura, rika kuwe sapa ya...?".
RAMA : %$%@??*% nguntal mbako
He... he... he...
grin emoticon grin emoticon =))
kabare BRALINK
tabloide wong Purbalingga
(de-olah lah de-Banyumasaken sekang status neng Grup tangga)
*separag-parage : tingkah lakunya
Tanjung Balai Karimun KEPRI, Setu Wage 12 September 2015
Copas sekang postingane kang Agus Waluyo

Nulis Kurang Spasi

Written By Wahyu Triono on 15/09/15 | 13.59


Critane, si Sekretaris olih hadiah Ulang Taun sing wujude PENA sekang Boss-e. Kanggo nembung 'matur nuwun' meng Boss-e, si Sekretaris kirim SMS.
Nalika SMS kuwe kekirim, si Boss agi neng kakus lan HP-ne ngglethak neng pipir TV. Cilakane, sing mbukak lan maca SMS kuwe malah bojone si Boss.
Rampung si Boss metu sekang kakus, weruh bojone agi maca sms neng HP-ne dheweke sing mau deglethakna neng pipir TV, dadine takon, "Anu SMS sekang sapa si Bu...?".
Raine mbrambang merga kesuh, gibyag pisan sing Wadon marani njutan PLAKKK... PLAKKK... Si Boss nampa tampongan neng pipine kosi ping pindho sekang bojone...
Kambi bingung si Boss takon, "Lho... Ana apa si Bu...?. Ora nana barat ora nana udan koh ijig-ijig jengkel njutan nampong inyong, deneng...?".
Luh dleweran neng pipine, sing wadon nylonongna HP, "Nyah kiye waca dhewek...!!!". (kambi dhoso gole ngomong)
Bubar maca isine sms, si Boss sekal nabok bathuk njutan nggembor, "Alha, biyuuuung...!!!".
GEDHUBRAAAGG....!!!
Si Boss njimprak kaget, kosi tiba kejengkang ngathang-athang...
# Jalaran isine sms yakuwe :
"Your penis wonderful... I enjoyed using it last night. Thanks".
He... he... he...
grin emoticon
kabare BRALINK
tabloide wong Purbalingga
(de-olah maning/ nambahi semendhing sekang status neng Grup GB)
Tanjung Balai Karimun KEPRI, Jemuah Pon 9 Mei 2014
Diposting ning Kang Agus Waluyo

NGANGGONE BLANGKON, UDU HELM



Neng Minggu esuk sing terang, Saino nunggang montor momong anak lanange sing aran Jebeng agepan meng alun-alun. Gole nunggang montor si Saino ora helm-an, ningen blangkonan.
Agi kepenak-kepenake nunggang montor liwat gili sing gemleser, ijig-ijig si Saino decegat kambi PULISI sing esuk kuwe pancen agi nganakna cegatan..
PULISI : "Sugeng enjing Pak...!".
SAINO : "Enjing ugi Pak...!".
PULISI : "Pak, kenangapa deneng mpean ora nganggo helm...?. Mbokan wis ngerti praturane wong nunggang montor kuwe wajib nganggo helm...?".
SAINO (ora wedi babar pisan) : "Oh, ayakuwe ya Pak... Ningen inyong mbokan wis blangkonan...?".
PULISI : "Ningen praturane kudu nganggo helm, ora kena sing liyane..!".
SAINO : "Blakan bae inyong ora setuju kambi praturan kuwe Pak..!".
PULISI : "Lho, deneng si..?".
SAINO : "Siki nyong agepan takon, helm kambi blangkon kuwat mendi jajal...?".
PULISI : "Mpean kepriwe si...? Ya cetha kuat helm lhaaa... Mulane njutan dewajibna helm-an..!".
SAINO : "Pak Pulisi ya salah...!".
PULISI : "Kepriwe si...?".
SAINO : "Kiyeh.. (njukut helm-e pak Pulisi) Jajal kiye agep tek banting meng aspalan, butul sepira kekuatane...!".
BRAKKK...!!!
Helm-e pak Pulisi sekal pecah, malah sigar dadi loro.
SAINO : "Kuweh.. Pecah mbokan Pak...?".
PULISI : (ndongong)
SAINO : "Siki gari blangkone inyong sing tek banting meng aspalan Pak..!".
TAPLUKKK...!!!
Blangkone si Saino wutuh ora bodhol semendhing-mendhinga mung mandan belok kena lebuh neng aspalan...
SAINO : "Kuweeeh... Iya mbokan...?".
GEDHUBRAAAGG...!!!
Pulisine sekal tiba kelumah, kejengkang kosi ngathang-ngathang...
Hé...hé...hé...
grin emoticon
kabare BRALINK
tabloide wong Purbalingga
Diposting daning Kang Agus Waluyo

IPDN Orabisa diilangna



AHOK : "Pak Jokowi, ari tumrape inyong soten, mendhing bubarna bae IPDN...!".
JOKOWI : "Ya ora bisa ya...!!!".
AHOK : "Kenangapa si Pak...?".
JOKOWI : "PRESIDEN ya ora bisa ari ora nana IPDN lahhh...!".
AHOK : "Deneng si bisa kaya kuwe pak Presiden...?".
JOKOWI : "Siki inyong gari agepan takon... Jajal ilangna IPDN sekang PRESIDEN, kira-kira dadi apa kuwe...?".
AHOK : "Ya dadi RESE, Pak..,!".
JOKOWI ; "Lha angger kuwe tah Ko...!".
GEDHUBRAAAGG....!!!
Gubernur Ahok sekal njimprak kaget...
He... he... he...
grin emoticon grin emoticon =))
kabare BRALINK
tabloide wong Purbalingga
(de-Banyumasaken sekang crita kirimane Woro K)
Tanjung Balai Karimun KEPRI, Kemis Paing 10 September 2015

Diposting daning Kang Agus Waluyo

Inyong Olih Ngelamar Anake Rika?



Critane ana bocah lanang, sebut bae BL, agi nembung meng RB, yakuwe Ramane si bocah wadon
***
BL : "Inyong olih nglamar anake Rika...?".
RB : "Anake inyong ora nana sing wadon, lanang kabeh...!".
BL (lugu) : "Lha kae sing agi nyirami wit kembang si...?".
RB (mendelik) : "Dhigilmu munyeng... Kae bojone inyong, sengooong...!!!".
BL : "Ooo...".
*NGUKLUK BALI*
*****
BL : "Inyong olih nglamar anake Rika...?".
RB : "Ko si sapa...?".
BL : "Ora ngerti Pak, inyong dhewek be ya bingung, inyong kiye sapa...!".
RB : "O, pancen dhasar bocah gemblung jere...!".
*DHUUUGG... BOKONGE KENA GAJUL*
*****
BL : "Inyong olih nglamar anake Rika...?".
RB : "Ko anake sapa...?“.
BL : "Anak Raja Pak...!".
RB : "Raja apa...?".
BL : "Raja Hutan... Hahahaha...!“.
RB : "Penjorangan Ko, ya...!!!".
*PLAKKK... !!! KENA TAMPONG*
*****
BL : "Inyong olih nglamar anake Rika...?".
RB : "Kenangapa si...?".
BL : "Inyong tresna kambi anake Rika...!".
RB : "Kenangapa Ko tresna kambi anake Inyong...?".
BL : "Anake Rika apik...!".
RB : "Deneng anake Inyong, apik...?".
BL : "Merga dheweke anake Rika..!".
RB : "Deneng dheweke koh anake inyong ya...?".
BL (kambi kesuh) : "Huuufffttt...!!!".
*GELUT BAE, MANJUH PAK*
*****
BL : "Inyong olih nglamar anake Rika...?".
RB : "Anake Inyong wis mati 5 taun kepungkur...!".
BL : "Ora papa Pak, lha wong inyong be ya wis mati 5 taun kepungkur koh...!".
RB : "Appaaa...???".
*GEDHUBRAAAGG...!!! SEMAPUT*
He... he... he...
grin emoticon grin emoticon =))
kabare BRALINK
tabloide wong Purbalingga
(de-Banyumasaken sekang statuse Norman Sophan 'GS')
Tanjung Balai Karimun KEPRI, Slasa Paing 15 September 2015

Copas sekang postingane kang Agus Waluyo

PAPELING Tak Pernah Sepi dari Kegiatan

Written By Wahyu Triono on 14/09/15 | 14.58

Paguyuban Perantau Purbalingga (PAPELING) tak pernah sepi dari kegiatan, baik di tingkat koordinator wilayah (Korwil) ataupun di tingkat pusat. Masih hangat beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada Bulan Juli 2015, PAPELING mengadakan Halal Bi Halal & Papeling Peduli Anak Yatim di Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Dan pada Bulan Agustus, Papeling di tingkat korwil turut meramaikan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke 70, kali ini PAPELING mempersiapkan acara tahunan yang meriah, yakni dalam rangka menyambut milad papeling ke-5.


Seperti halnya kegiatan tahun 2014, serangkaian kegiatan menjelang milad yang dilakukan untuk mempererat sesama anggota di Perantauan antara lain : Turnamen futsal antar korwil & Turnamen badminton antar korwil dan di puncak acara adalah Gelar seni & budaya yang ditampilkan oleh masing-masing korwil dan lomba tumpeng antar korwil.

Untuk rangkaian kegiatan tahun ini, ada satu hal yang istimewa, karena menjelang Milad ke-5. Papeling akan mengadakan Musyawarah Besar (MUBES) yang merupakan proses demokrasi di Papeling untuk menentukan Ketua Umum yang akan menahkodadi PAPELING tiga tahun kedepan.
Seperti apa kemeriahan yang akan terjadi dan seperti apa proses demokrasi di PAPELING berjalan? Mari kita lihat dan ikuti bersama.

FOTO GOA LANGGAR DI GOA LAWA YANG MENGGEMPARKAN !!!, RELIEF KUBAH TERLIHAT JELAS SEPERTI GAMBAR 3D, MUNGKINKAH INI DI PAHAT OLEH MANUSIA???

Written By Wahyu Triono on 07/09/15 | 11.32

Terlepas dari cerita legenda yang beredar di media sosial mengenai goa lawa merupakan kerajaan lawa (kelelewar) atau legenda dua putri cantik yang bertapa di lorong gua ratu ayu (masih dalam rangkaian pada lorong goa lawa), kegiatan uji coba mewarnai dinding dan langit-langit goa oleh sejumlah anggauta ILUSARi (ikatan Alumni SMAN Bobotsari) telah memberikan gambaran yang berbeda dan menjadikan goa lawa tampak lebih sumringah.

Goa kebanggan masyarakat Purbalingga ini memiliki panjang yang mencengangkan. Track yang dibuka untuk umum Sekarang ini hanya sekitar 750Meter, tetapi sesungguhnya banyak lorong2 misteri yang belum sepenuhnya dibuka untuk umum. “Saya pernah mencoba masuk ke salah satu lorong goa didalam goa lawa yaitu lorong goa ratu ayu pada jam 7 pagi, saya berjalan spt nya sdh berkilo2 meter dan kluar goa jam 3 pagi, saya sempat bertemu 2 sungai yang berbeda, 1 sungai terakhir sdh berbau belerang, saya memutuskan kembali padahal track perjalanan lorong goa masih panjang “ demikian penuturan bpk Karsum seorang juru kunci sekaligus kepala keamanan goa lawa.


Misi uji coba mewarnai goa dengan warna warni lampu menghasilkan gambaran relief-relief goa yang menakjubkan. Dari sekian rentetan foto goa, “saya sangat terkejut saat hasil pemotretan goa langgar, tampak relief dinding menyerupai kubah masjid, padahal goa langgar selama ini terlihat biasa tetapi kami benar2 tertegun dengan fakta yang tersembunyi” tutur Noto susanto fotografer professional lulusan kampus fotografer di Jakarta. Konon goa ini dahulu kala sering dipakai untuk tempat sholat oleh para wali penyebar agama islam di wilayah jawa. Konon mereka sering melakukan pertemuan di dalam goa lawa ini. 


“kami cukup puas dangan hasil kali ini, semoga mampu menjadi tambahan ide bagi pemerintah Purbalingga” kata Nano Rukhano ketua tim ekspedisi yang merupakan seorang kontraktor desain interior yang cukup aktif di perkumpulan perantau Purbalingga (Papeling) wilayah Bekasi Cikarang.



 
Design by: Darmanto.com - Copyright © 2011. Paguyuban Perantau Purbalingga - PAPELING
Powered by Blogger