Latest Post

Turnamen Futsal & Badminton Antar Korwil

Written By Wahyu Triono on 21/11/14 | 16.18Dalam rangka memperingati milad Papeling ke-4 & Hari jadi Kota Purbalingga, Paguyuban Perantau Purbalingga (PAPELING) mengadakan "Turnamen Futsal & Badminton Antar Korwil Se-JABODETABEK Pada:

Hari/Tanggal   : Minggu, 30 November 2014
Pukul               : 09.00 - Selesai
Tempat            : Halim Futsal - Jakarta Timur

Hadir & Saksikanlah dengan sportif!!!

Putri Ayu Limbasari

Seuwise Legenda Putri Ayu Limbasari de posting ning blog kiye,rupane akeh pendapat utawa komentar sing macem-macem.Salah siji komentar sing ngganggo jeneng Anonim akeh banget nglengkapi cerita babagan Legenda Putri Ayu Limbasari kue,mangkane kanggo supayane wong sing agi nggoleti PUTRI AYU LIMBASARI - Ing jaman menika wonten sawijining desa ingkang dijeegi desa “NIMBASARI”. Ing desa Nimbasari wonten sawijinig padepokan ingkang dipimpin dating Syeh Gandiwasi. Gandiwasi duweni bojo ingkang name Nyi Gandiwasi. Tresno Menika anggawe putra ingkang name Ktut Wlingi. Ketut Wlingi nduweni bojo ingkang nami Siti Rumbiyah. Lajeng sajodo menika diparingi putra ingkang bagus lan putri ingkang ayu, ingkang diparingi nami Wlingi Kusuma lan Diah Wasiati.

Ing sawijining dinten para pendiri padepokan Nimbasari ngrembug rencana pembangunan irigasi kanggo tetanen lan nyukupi banyu bersih kanggo warga padepokan. Banjur enten pinemu saking Ktut Wlingi yaiku ngajak kabeh warga sing sehat lanang wadon, tua enom bareng-bareng nyambut gawe gugur gunung supados enggale rampung. Kacaritos wekdal mbangun irigasi menika Patrawangsa tiba marang kedung lan paloya lan kanggo pepemut mbesuk nek ana rejaning jaman panggonan kene di arani “Patrawisa” lan saluran iki uga diparingi tetember “Kali Wlingi”.

Sauwise irigasi dadi padepokan Nimbasari sangsaya maju, akeh para murid sing padha teka nimba ilmu ana ing Nimbasari. Lajeng sawijining dinten menika Gandiwasi nyuwun pamit arep bakal nerusake kewajibane nyiarake agama islam ing tlatah Mataram lan pimpinan padepokan diserahake marang Ktut Wlingi.

Pirang taun wis kaliwat, banjur Dyah Wasiati gedhe dadi prawan ingkang ayune langka sing nandingi. Banjur akeh para bupati sing saperlu nglamar Dyah Wasiati dadi Garwane para bupati. Bupati menika saking Pinisihan, Beji, Sawangan, lan Bandingan. Sauwise kui Ktut Wlingi mikir kepriwe ana 4 bupati anduweni sedya nglamar anake yaiku Dyah Wasiati. Umpamane nampa salah sijine bupati mesti sing 3 bakal kuciwa, umpamane ditolak kepriwe. Banjur Wlingi Kusuma nduweni pinemu yen nentukaken sinten ingkang dados sisihanipun Dyah Wasiati, yaiku nganggo cara diwontenaken sayembara,sing menang perang tanding saged dados sisihanipun Dyah Wasiati. Dyah Wasiati satuju anggone pinemu kangmas Wlingi Kusuma. Para bupati uga satuju, banjur disediaken panggonan lan aturan supaya ora keleru.

Para bupati maju siji-siji perang tanding mungsuh Wlingi Kusuma. Nanging kabeh para bupati kalah. Para bupati mboten ikhlas menawa kekalahane, banjur nyuwun wektu sawetara kanggo ngimpun kekuatan lan strategi ben bisa ngalahake Wlingi Kusuma. Patemon menika dientenaken ing desa Penisihan, lan anduweni kesepakatan kanggo curang, ngroyok Wlingi Kusuma. Esuk dinten para bupati balik maning marang papan panggonan kanggo sayembara. Sadurunge Wlingi Kusuma siap tanding, kalima bupati maju nyerang lan mbinasaaken Wlingi Kusuma, banjur terus dimutilasi. Saben bupati njupuk tugelan awake Wlingi Kusuma kasebut ing daerah piambak-piambak. Amargi para bupati-bupati menika wedi yen tugelan awak menika nyambung lan urip maning.
• Bupati Beji nggawa kemaluan Wlingi Kusuma lan dikubur ing pinggir kali laban, anggon menika diwenehi nami Candi Sikontol
• Bupati Bandingan nggawa sikil Wlingi Kusuma lan ngubur ing daerah Bukit sadurunge desa Bandingan
• Bupati Pinisihan nggawa gembung utawa awak, lan dikubur ing ngisor Bukit Beser, saiki kasebut Palumbungan
• Bupati Sawangan nggawa sirahe Wlingi Kusuma, lan ngubur ing daerah Tlahab Kidul, saiki kasebut Candi Siregol
Kaluarga Ktut Wlingi saweg tetangis, amargi Wlingi Kusuma dipateni karo cara mutilasi. Para bupati balik marang padepokan Nimbasari arep njalok keputusan sapa sing dadi kakunge Dyah Wasiati amargi wong siji ora bisa dibagi 4. Banjur Dyah Wasiati anduweni pinemu yaiku badhe anggadhani panyuwunan dhumateng para bupati yaiku kanthi tapa mendem 7 dinten 7 dalu, Dyah Wasiati nyuwun kuburane mangke dipun paringi bambu kangge napas lan diparingi benang kangge tetenger menawi mangke benang katarik saking nginggil awrat punika tanda menawi ingkan Dyah Wasiati dereng pikantuk pituduh saking Gusti Allah,lan menawi benang katarik kraos enten menika pratela menawi ingkang Dyah Wasiati sampun pikantuk pituduh utawa wangsit saking Allah lan Dyah Wasiati nyuwun enggal dipun duduk kubur Dyah Wasiati.

Banjur Dyah Wasiati badhe milih sinten ingkang dados jodo. Ktut Wlingi lan Siti Rumbyah satuju lan para bupati uga satuju, banjur para bupati anggawe luwang kangge semedi Dyah Wasiati. Sauwise luwang dadi, banjur Dyah Wasiati mlebu ing luwang utawa kubur. Banjur para bupati lan wong tuane Dyah Wasiati nunggu ing saubenge luwang.

Pitung dinten sauwise kue, sauwise yakin menawi Dyah Wasiati wis oleh wangsit, mula kuburane dibukak. Nanging kagete para bupati lang wong tuane Dyah Wasiati ndeleng kedadean menika, amargi Dyah Wasiati sampun seda. Para bupati nangis lang nyuwun ngapura marang wong tuane Dyah Wasiati, banjur Ktut Wlingi ngomong “yen ana wong wadon sing ayu lan anduweni rambut dhawa lurus uripe ora bakal suwe”.

PARADE MUSIK DAERAH TMII 2014

Written By Wahyu Triono on 22/09/14 | 13.40

Jakarta - Pada Hari Minggu, 21 September 2014 TMII menyelenggarakan PARADE MUSIK DAERAH 2014 yang merupakan acara tahunan. Pada tahun ini peserta yang ikut berpartisipasi berjumlah 17 Propinsi dan salah satunya adalah Propinsi Jawa Tengah.

Pada PARADE MUSIK DAERAH 2014 kali ini, PANDAWA PAPELING sebagai salah satu unit Seni Budaya Paguyuban Perantau Purbalingga turut berpartisipasi mewakili Propinsi Jawa Tengah. Sebagai sebuah unit kegiatan Seni Budaya Papeling yang tergolong masih sangat muda, keikutsertaan PANDAWA PAPELING di Parade Musik Daerah 2014 ini menambah pengalaman sendiri bagi PANDAWA PAPELING untuk bisa lebih eksis dalam pelestarian budaya daerah Purbalingga pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.

Performa PANDAWA PAPELING cukup bagus dalam kegitatan tersebut, walaupun tidak menyabet juara akan tetapi PANDAWA yang di pimpin oleh Kang Adi dan Manager Kang Eno (Suyatno) bangga dapat tampil dalam ajang tersebut.
Pada Acara tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepesertaan dari Direktur Operasional TMII ke para peserta yang mewakili propinsi daerah masing-masing.

Sebagaimana diketahui, bahwa PANDAWA PAPELING adalah salah satu unit kegiatan bidang Seni dan Budaya Paguyuban Perantau Purbalingga (PAPELING), unit selain PANDAWA PAPELING adalah GUPLAK (Guyonan Purbalingga Asli Ngapak) yang terlahir dari kompetisi Dopokan Banyumasan PAPELING.


Dukungan Untuk HBH & Santunan Anak Yatim 2014

Written By Wahyu Triono on 14/05/14 | 09.26

Assalamu,alaikum Wr, Wb,
Salam sejahtera untuk saudara2ku semuanya,
Semoga kita senantiasa dalam Rahmat dan Karunia Nya,
Alhamdulillah untuk Lebaran tahun ini Papeling kembali merencanakan menggelar acara rutin tahunan yaitu acara Halal Bihallaal dan Santunan Anak Yatim yang rencananya akan di laksanakan tgl 30 Juli 2014 di Monumen Jendral Soedirman Rembang Purbalingga,
Untuk suksesnya acara tentunya kita memerlukan dukungan dan partisipasi dari saudara2ku semua,
Untuk itu Papeling kembali membuka ladang amal,
Bagi saudara2ku di mana saja berada,yang di Jabodetabek,yang di Hongkong,yang di Taiwan,yang di Malaysia,yang di Singapura yang ingin berpartisipasi untuk Santunan Anak Yatim (Sebagian dari harta yang kita miliki ada hak anak yatim) bisa berpartisipasi melalui dua Rekening di bawah ini :
Bank BPD Jateng a/n : Paguyuban Perantau Purbalingga.
No Rek : 3-036-00286-6 atau
Bank BCA a/n : Wakhidin.
No Rek : 4890148714.
Bagi saudara2ku semua,jika sudah transfer bisa konfirmasi ke Bendahara Panitia:
Sdr Didin Soewito/Wakhidin ke nomer :
Hp : 085694861578 / 08987475174.
Sdr Ady : 081298584345.
Semoga dengan kepedulian kita kepada Anak Yatim,Allah akan memberikan kelimpahan rejeki kepada kita semua....
Amin Amin Ya Robbal Alamiiiiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

TTD
Ketua Panitia Acara : Bpk Khasirin,HP : 081317008848/BB : 282EB43B.

USAHA PAPELING JAKARTA BARAT ( UPJB)

Written By Darmanto on 06/05/14 | 20.03

USAHA PAPELING JAKARTA BARAT ( UPJB)
JAKARTA - Bertempat di Sekertariat Papeling jl. Basoka Raya Blok I No 10 A Joglo Jakarta Barat Papeling korwil Jakbar mengadakan pertemuan dan sidang Pleno pembahasan AD/ART Usaha Papeling Jakarta Barat ( UPJB).Pembentukan usaha ini sebenarnya sudah terbentuk 1 tahun yang lalu.

Seklumit perjalan UPJB
Berangkat dari keguyuban anggota Korwil Jakbar karna setiap bulan mengadakan pertemuan sekaligus Arisan Korwil yg di lakukan secara bergilir di mana yg mendapat kocokan arisan adalah yg di tempati .
seiring berjalanya waktu dari gagasan kecil dan kepercayaan yg di utamakan , maka terbentuklah Usaha bersama dengan anggota pertama kali hanya 22 orang hingga saat ini sudah 40 anggota yang masing masing anggota menyetorkan modal inves Rp 800.000,- dan modal awal yg harus di setor @Rp 200.000,- dan sisanya di angsusur dengan masa perjanjian 5 thn .

Selama proses pembuatan AD/ART kurang lebih 6 bulan yang lalu yang di awali pembuatan draf oleh panitia kecil ..setelah draf tersusun para anggota di undang untuk membahasnya bersama sama disini terlihat demokrasinya perbedaan pandangan adu argumen yg semuanya masuk di akal dan harus di putuskan bersama sama ( penulis terharu melihat perbedaan pendapat ahirnya ketemu titik akhirnya hingga pulang dengan senyum dan kemenangan bersama).

Di Papeling belajar Demokrasi menghargai pendapat orang lain membiasakan musyawarah mufakat( ora sekarepe dewek) itu lebih mulia.

Demi kemajuan bersama sama .
Setelah perdebatan panjang selama kurang lebih 6 bulan yg lalu
Tepat jam 20:30 wib Di launching UPJB di sertai dengan Penandatanganan bersama Pengurus UPJB dengan anggota dan di lanjutkan pemotongan tumpeng..
demikian seklumit perjalanan terbentuknya Usaha papeling korwil jakarta barat semoga sukses kedepan sesui dengan cita citanya mensejahtrakan anggotanya.. dari anggota untuk anggota ..
kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi
menuju papeling yang mandiri menjadikan Papeling yang LUARRRRR BIASA....
KETUA UPJB
IZR JB024

Kopdar BECIK (Bekasi, Cikarang, Karawang)

Written By Darmanto on 15/04/14 | 20.26

Kopdar BECIK (Bekasi, Cikarang, Karawang)
Kopdar adalah ajang silaturahmi untuk mempererat rasa kekeluargaan dan membangun rasa kebersamaan sesama warga perantau purbalingga yang ada di Jabodetabek.

Kopdar Becik kali ini diadakan di wahana bermain RB (Raja Bandeng) Waterboom yang berada di wilayah Cikarang Timur. Dan dihadiri oleh Dewan Pembina Papeling (Pak Ali, Pak Budi dan Pak Widi), Ketua Umum Papeling (Pak Wahyu Triono), Jajaran Pengurus Papeling Pusat dan Perwakilan dari Setiap Korwil (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bogor, Tangerang, dan Depok) dan seluruh anggota Papeling.
Jumlah anggota yang hadir dalam kopdar kali ini mencapai kurang lebih 100 orang.

Sebenarnya acara ini adalah acara rutin dari masing -masing korwil, tetapi kali ini menjadi acara kopdar yang luar biasa dikarenakan acaranya yang dapat dikatakan gambaran dari milad mini, dimana hiburan semua diisi oleh anggota papeling.

Hiburan yang disajikan antara lain :
1. Band Becik
Adalah band yang terbentuk saat menyambut milad papeling yang ke - 3.
2. Group Lawak Kulamod (Kuna Lan Modern).
Group lawak yang mengangkat kehidupan orang desa yang hidup dengan kesederhanaannya yang bertemu dengan orang desa yang sudah pindah ke kota dan berlagak seperti orang kota, diceritakan dalam bentuk sketsa wayang yang diatur oleh sang dalang.
3. Kesenian Tradisional Kentongan Papeling.
Kesenian tradisional yang mampu memeriahkan acara kopdar, walau dalam waktu latihan yang cukup singkat namun semua sudah terlihat trampil dan mampu menyajikan dengan baik.

Oleh karena itu kami sebagai warga papeling Korwil becik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pembina, Ketua Umum, Jajaran Pengurus Papeling Pusat dan seluruh anggota papeling dari masing-masing perwakilan Korwil yang tidak bisa kami sebut satu persatu tetapi tetap tidak mengurangi rasa haru dan bangga kami. Semoga virus kebaikan dan kebersamaan ini dapat menular ke semua korwil dimana papeling berada dan berharap ini akan "kekal abadi selamanya" Red_Lagu Papelingku.

Terima Kasih
W'Bee (BKS 116)
Cikarang Selatan

PAPELING JABAR Dolam Maring Waduk Jatiluhur

Written By Wahyu Triono on 08/04/14 | 16.16

Papeling Korwil Jakarta Barat mengadakan Tour ke Waduk Jatiluhur tepatnya di Kampung air Purwakarta Jawa Barat yg di sebut Dolan Bareng Papeling Jakbar .Tour ini sebagai ajang silaturahmi dan untuk mempererat talisilaturahmi juga membawa anak anak agar anaknya saling kenal sebenarnya dolan bareng adalah sukuran Arisan yg telah selesai pd periode yg ke Dua 2013 . Dolan Bareng yang di lakukan Jakarta Barat adalah yang kali kedua sebelumya pada tahun 2012 Destinasi wisata ke Pantai Anyer Banten.


Ada cerita menarik pada kegiatan kali ini di mana ada peserta tour yg ketinggalan yaitu kang Yono dan Istrinya Sri.. dan harus menunggu di Rest Area 19 Tol Jakarta Cikampek mereka menyusul dengan menumpang taksi , Karna tujuanya ke kampung air harus menaiki Prahu dengan mesin tempel di belakangnya ada yg ketakutan seperti Ketua korwil ketakutan sampai pucat, ada yg membawa pancing ( langka sing olih) akhirnya jam makan siang telah tiba ikan bakar dan nasi bakul di siapkan karna sudah di pesan sebelumya .Tidak banyak yg di bahas di lokasi hanya penyampaian beberapa hal Agenda korwil jakarta Barat ke depan dan papeling pusat
 
Design by: Darmanto.com - Copyright © 2011. Papeling
Template by Creating Website - Powered by Blogger